Všeobecné informace

pořádá:
Sekce ambulantních pneumologů
České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP
datum konání:
7. - 8. května 2021
místo konání:
Refektář Jezuitské koleje - GASK, Barborská 51-53, Kutná Hora
a online na www.majovesetkani.cz

Akce bude v případě příznivé epidemiologické situace realizována v kombinované podobě,
tedy prezenční i online formou.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
a bude ohodnocena kreditními body.

Certifikáty si budete moci vyzvednout od 10. května od 12.00 hod.
na adrese www.gsymposion.cz/certifikat.

Váš kód pro sledování kongresu je rovněž kódem pro vyzvednutí certifikátu.

Stažení certifikátu je podmíněno on-line sledováním semináře v čase živého vysílání
nebo prezenční účastí.

Vzdělávací akce je určena pro odbornou veřejnost.

Copyright © 2013 Galén Symposion, All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.