Organizační a programový výbor konference

prim. MUDr. Ivana Čierná Peterová
předsedkyně Sekce ambulantních pneumologů ČPFS ČLS JEP

MUDr. Pavel Kalina
místopředseda Sekce ambulantních pneumologů ČPFS ČLS JEP

MUDr. Luba Strouhová
členka Sekce ambulantních pneumologů ČPFS ČLS JEP


Odborný garant:
prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.
člen výboru ČPFS ČLS JEP

Copyright © 2013 Galén Symposion, All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.